ISO 9001:2008

         

 

Tin tức & Sự kiện

 

Dự báo mặn ĐBSCL

 

Tình hình sạt lở ĐBSCL

 

Dự báo nguồn nước

 

Hợp tác Quốc tế

 

Hoạt động NCKH

 

Hội đồng Khoa học

 

Đào tạo

 

Hoạt động Công đoàn

 

Hoạt động Đoàn TN

 

Thư viện

 

Văn bản Pháp quy

 

Tóm tắt tuyển tập KHCN các năm

 

Diễn đàn thảo luận

 

Tìm kiếm

 

Web links
Tổng cộng

1497742

Hôm nay

285

Online

105


 

VĂN BẢN PHÁP QUY

 

TIN HOẠT ĐỘNG NCKH

 

Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp nhà nước KC08.21/06-10 [05/04/2011]

El Nino hình thành ở vùng biển n El Nino hình thành ở vùng biển n

Ngày 3/4/2011, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã diễn ra buổi họp Hội đồng nghiệm thu KHCN cấp Nhà nước đề tài “Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thuỷ sản ở các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất” mã số KC08.21/06-10 thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KC08/06-10 do ThS. Nguyễn Văn Lân - Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam làm chủ nhiệm đề tài.
Đến dự nghiệm thu, ngoài các thành viên Hội đồng, có đại diện Ban Chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình KC.08, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - đơn vị chủ trì thực hiện đề tài, đại diện lãnh đạo Phân Viện Quy hoạch Nuôi trồng Thủy sản phía Nam – cơ quan phối hợp chính thực hiện đề tài, cùng toàn thể các thành viên tham gia thực hiện đề tài.
Kết quả nghiên cứu đề tài đã làm rõ mối quan hệ giữa hiện tượng (suy thoái) và bản chất của vấn đề suy thoái môi trường (STMT). Phân tích, luận giải và xác định nguyên nhân sâu xa của vấn đề STMT trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) chủ yếu là do công trình hạ tầng cơ sở và công tác quản lý nhà nước. Phân tích, đánh giá định tính và định lượng STMT đất, nước và hệ sinh thái; Xác định mức độ suy thoái và khả năng hồi phục của các dạng suy thoái trên các vùng NTTS tập trung ven biển. Xây dựng cơ sở khoa học xác định những tiêu chí chủ yếu làm suy thoái môi trường đất, nước và hệ sinh thái. Từ kết quả khảo sát mẫu nước, điều tra thực tế, tham vấn ý kiến chuyên gia và kinh nghiệm của người dân, đề tài đã đưa ra kiến nghị thay đổi tiêu chí độ mặn tối ưu trong thông tư 44/2010/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn nước nuôi tôm từ chỉ số 10-25‰ thành chỉ số 8-18‰ cho phù hợp với thực tế sản xuất. Đề tài cũng đề nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu COD của nước cho NTTS trong QCVN 10:2008/BTNMT theo hướng tăng giới hạn COD < 3mgO2/l lên mức 10mgO2/l cho phù hợp thực tế NTTS hiện nay.
Đề tài cũng đã kết luận 2 giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm ngăn chặn STMT trong NTTS : (i) Xây dựng Hệ thống công trình thủy lợi hoàn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật NTTS, (ii) Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về con người, về dân trí và thực thi nghiêm minh các bộ luật đã có.
Đề tài đã ứng dụng ngay vào thực tế sản xuất bằng quy hoạch 3 mô hình mẫu hệ thống công trình thủy lợi phục vụ phát triển bền vững NTTS cho 3 huyện vùng ven biển ĐBSCL tại Hòn Đất - Kiên Giang, Duyên Hải - Trà Vinh và Bình Đại - Bến Tre (3 mô hình này đã được UBND các tỉnh phê duyệt dự án và được các địa phương chấp nhận ứng dụng kết quả của đề tài và đưa vào phục vụ sản xuất).
Ngoài ra kết quả của đề tài góp phần đào tạo 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 5 luận văn đại học chuyên ngành môi trường và viết được 8 bài báo khoa học công bố trên tạp chí Tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ KHCN, Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, Đặc san Khoa học Công nghệ Thủy lợi và Tuyển tập kết quả KHCN Viện KHTL miền Nam năm 2010.

 

GS.TSKH. Trương Quang Học

 Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp

 

Hội đồng và các đại biểu đang trao đổi

thảo luận và đánh giá kết quả đề tài

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn Lân trình bày báo cáo kết quả thực hiện và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã đã đánh giá cao cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, kết quả thực hiện cũng như tính ứng dụng vào thực tế của đề tài. Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một đề tài rất khó thực hiện và có tính thời sự cao ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng chủ nhiệm đề tài và tập thể tác giả đã cố gắng nỗ lực rất lớn, làm được nhiều việc sáng tạo so với mục tiêu và nội dung đề ra, triển khai nghiên cứu có sự phối hợp tốt với địa phương, đây là một nghiên cứu nền về môi trường các vùng nuôi thủy sản ven biển, ngoài ra đề tài cần đề xuất một vài hướng nghiên cứu tiếp theo trong quá trình phát triển bền vững vùng nuôi trồng thủy sản ở ven biển các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Hội đồng đã họp kín đánh giá và 100% thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại Khá với số điểm trung bình là 85,75 điểm.

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
CÁC TIN HOẠT ĐỘNG NCKH ĐÃ ĐĂNG


[10/04/2017] Tin nghiệm thu đề tài cấp nhà nước

Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.2012-T/25 mang tên Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là cơ quan chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan thực hiện đề tài, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm đề tài đã được Bộ Khoa học và Công ngh

[22/03/2016] Nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện

Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:

[13/03/2014] Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài độc lập cấp Nhà nước

Ngày 11/3/2014, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp nghiệm thu cấp Nhà nước kết quả thực hiện Đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

[23/12/2013] Tin nghiệm thu 02 đề tài cấp Nhà nước

Ngày 21/12/2013 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã họp phiên chính thức 02 đề tài Độc lập cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.2010-T/29 và mã số ĐTĐL.2009-G/38 do Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam thực hiện

[11/05/2013] Tin nghiệm thu đề tài cấp thành phố Cần Thơ

Đề tài khoa học công nghệ cấp Thành phố Cần Thơ, mang tên Luận cứ khoa học phòng chống ngập tại Thành phố Cần Thơ do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Lê Sâm làm chủ nhiệm đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ tổ chức nghiêm thu chính thức cấp Thành phố vào ngày 10/5/2013

[28/03/2013] Tin nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Kiên Giang, mang tên Nghiên cứu ứng dụng đập di động thay thế đập thời vụ vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức nghiêm thu chính thức cấp tỉnh vào ngày 27/3/2013

[16/04/2012] Tin nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước

Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.2007G/28 mang tên Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng Bán đảo Cà Mau do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là cơ quan chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan thực hiện đề tài, PGS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm

[02/07/2011] Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài độc lập cấp Nhà nước

Ngày 30/6/2011, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã họp Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước để đánh giá kết quả đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho Tp. Hồ Chí Minh”

[29/04/2011] Tin nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

Ngày 16 và 22 tháng 4 năm 2011, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức nghiệm thu chính thức các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Viện thực hiện trong 2 năm 2009-2010. Sau đây là một số thông tin chính về kết quả nghiệm thu:

[05/04/2011] Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp nhà nước KC08.21/06-10

Ngày 3/4/2011, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã diễn ra buổi họp Hội đồng nghiệm thu KHCN cấp Nhà nước đề tài “Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thuỷ sản ở các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất”.


1-10/11 tin, tổng cộng 2 trang

 

 

 Lên đầu trang     In trang này

Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
Giấy phép số: 166/GP-BC ngày 02/5/2007 của Cục Báo chí- Bộ VHTT
Chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2005-2018 by SIWRR®. All rights reserved.